Algemene Ledenvergadering 6 maart 2018

Beste Rebounders,

Op 6 maart 2018 is het weer zover. Op die avond om 20.00 uur zal er in de de vergaderzaal van sporthal de Schenkel de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van BV Rebound worden gehouden. Wil jij als lid of als ouder invloed uitoefenen op het beleid binnen de vereniging, inzage in de financiën, heb je inspirerende ideeën of wil je volledig op de hoogte zijn wat er binnen onze basketbalvereniging allemaal speelt, zet dan de genoemde datum in de agenda.

Komt allen, de koffie staat klaar.

Het bestuur.

Onze sponsoren