Nieuwe leden

Formulieren 
Om je aan te kunnen melden bij de vereniging dient u een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren. Het inschrijfformulier is HIER te downloaden. Ook kunt u bij de trainer of coach een inschrijfformulier aanvragen.

Wedstrijdtenue
Wanneer je van plan bent deel te nemen aan de competitie, heb je naast goede schoenen ook een verenigingstenue nodig. Het tenue, bestaande uit een oranje shirt met zwarte broek, wordt door de vereniging ter beschikking gesteld. Voor het ter beschikkingstellen van de tenue’s wordt een vergoeding gerekend. De rugnummers variëren van 4 tot en met 15 en worden aan het begin van het seizoen toegewezen aan de speler.

Inleveren formulieren
Je kunt het ingevulde inschrijfformulier (en eventuele schuldvrijverklaring) inleveren bij de trainer of een bestuurslid. Hij of zij zal zorgen voor de afstemming met de ledenadministratie en de penningmeester.

 

Onze sponsoren